ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

A www.selfnessnapok.hu üzemeltetői (továbbiakban: Szolgáltatók), az alábbi szerződési feltételek mellett kínálják a portál szolgáltatásait.

1. Látogató

Jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben Látogatónak minősül az a személy, aki a portál internetes oldalait megtekintve, a portál alapjául szolgáló adatbázisban keresést (kereséseket) kezdeményez, és a portálról elérhető, szállodai szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal (továbbiakban Szálláshelyekkel) a portál űrlapjain keresztül felveszi a kapcsolatot, üzenetküldés, szállásfoglalás, vagy ajánlatkérés formájában.

2. Szálláshelyek

A portál működését szolgáló adatbázison keresztül Szálláshelyek adatai, a szolgáltatásukhoz kapcsolódó információk érhetők el. Szálláshelyek adatait, a róluk megjelenő információkat Szolgáltatók helyezik el a portálon, azok valódiságát a portált üzemeltető Szolgáltatóknak nem áll módjában folyamatosan ellenőrizni, de a tudomására jutó, egyértelmű valótlanságokat (tévedéseket, hibákat) Szolgáltatók azonnal törlik az adatbázisból.

3. Ingyenes használat

A portálon Látogatóknak nyújtott szolgáltatások (keresés az adatbázisban, üzenetek küldése, szállásfoglalás kezdeményezése, és ajánlatkérés az adatbázisban szereplő Szálláshelyektől) ingyenesek. Amennyiben Látogató Szálláshelyek bármelyikével felveszi a kapcsolatot az oldalon keresztül, és az adott Szálláshellyel bármilyen jellegű szerződést köt (akár szóban, akár írásban), Látogatónak akkor sem keletkezik semmilyen fizetési kötelezettsége Szolgáltatókkal szemben, újabb jogviszony csak Szálláshely és Látogató között jön létre. A portált üzemeltető Szolgáltatók közvetlenül utazási szolgáltatást nem kínálnak, nem közvetítenek, szálláshelyeken való foglalást közvetlenül nem intéznek, szálláshelyeket nem üzemeltetnek, rendezvényeket nem szerveznek. A portál egy olyan internetes felületet biztosít, melyen keresztül (a foglalási-, ill. ajánlatkérési rendszer segítségével) Látogató fel tudja venni a kapcsolatot a portál adatbázisában szereplő Szálláshelyekkel.

4. Látogató kötelezettsége

Amennyiben Látogató online foglalást kezdeményez a portálon keresztül, akkor - a foglalási űrlap elküldését követően - az kötelező érvényűvé válik Látogatóra nézve, Látogató által kiválasztott Szálláshellyel szemben, abban az esetben, ha azt Szálláshely visszaigazolja Látogatónak. Ezen kötelezettség alól felmentést Szálláshely adhat.

5. Adatkezelés

A portál használata során, Látogató által önkéntesen megadott személyes adatokat Szolgáltatók megőrzik, azokat csak annak a Szálláshelynek adják át, amelyiknek Látogató azokat a portálon található internetes űrlapokon keresztül (egyértelmű módon - pl. szállásfoglalás, ajánlatkérés) el kívánta juttatni. Egyéb harmadik személynek Szolgáltatók nem adják ki Látogató adatait. Szolgáltatók jogosultak valamennyi - a portálon megtalálható - internetes űrlapon megadott adatot rögzíteni, és azokat tárolni.

6. Szolgáltatás

Szolgáltatók nem felelnek az egyéb Internetes szolgáltatók, valamint az Internetes hálózat esetleges problémáiért, az oldal elérhetőségét korlátozó eseményekért. Szolgáltatók csak azoknak az anyagoknak a tartalmáért felelnek, amelyeket ők helyeztek el a portálon. Szálláshelyek felelősséget vállalnak az általuk Szolgáltatóknak elküldött adatok valóságtartalmáért, és biztosítják Szolgáltatókat, hogy az adatlapjukon feltüntetett információk a valósággal teljes mértékben megegyeznek.

7. Egyebek

A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban békés úton kívánják rendezni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF 2008. december 1-jén lépett életbe, és visszavonásáig érvényes.

kezdőlap kapcsolat oldaltérkép rss